Statement Amsterdam Museum

28 februari 2022

Wij zijn geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne en de onvoorstelbare agressie van de Russische regering.  
 

Het Amsterdam Museum huurt sinds 2014 een van de vleugels van de Stichting Hermitage Amsterdam en zal er, vanwege de aankomende meerjarige verbouwing, de komende jaren zijn tijdelijke huisvesting hebben. De band tussen de Hermitage Amsterdam en Rusland is onmiskenbaar aanwezig. Het is dan ook begrijpelijk dat we vanuit verschillende kanten vragen krijgen over onze relatie met de Hermitage Amsterdam. 
  
De Hermitage Amsterdam heeft ons bevestigd dat het museum een zelfstandige Nederlandse culturele onderneming is, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Stichting met Nederlandse toezichthouders. Ook hebben ze ons de uitdrukkelijke toezegging gedaan dat hun middelen uitsluitend aangewend worden in Nederland. Dat geldt dus ook voor de huur die wij betalen voor de ruimtes en voor de andere partners in het gebouw zoals het Museum van de Geest, de horeca en de museumwinkel. De Russische staat heeft geen financiële bemoeienis met noch invloed op de Hermitage Amsterdam en haar eigen gebouw. 
 
Als centrale en inclusieve instelling in de Amsterdamse kunst-, cultuur- en erfgoedsector nemen wij onze verantwoordelijkheid en een duidelijk standpunt in. De komende periode zullen we tijdens alle evenementen die we organiseren aandacht vragen voor de situatie in Oekraïne en richten we in onze Amsterdam Museum-vleugel aan de Amstel 51, een ruimte in waarin bezoekers hun verhalen over Oekraïne en reacties op de oorlog kunnen delen. Ook heeft het Amsterdam Museum de deelname aan activiteiten in en met Russische musea teruggetrokken. Onze programmering en activiteiten organiseren wij geheel zelfstandig en los van de organisatie van de Hermitage Amsterdam. 
 
We willen expliciet onze steun betuigen aan alle slachtoffers van deze oorlog.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief